Scroll to Content

2021 11 26

We aRe Spin Dye går samman med Best of Brands Group och genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått avtal om samgående med Best of Brands Europe AB (”BoBG” eller ”Best of Brands Group”) genom förvärv av samtliga aktier i BoBG. Best of Brands Group är en e-handelskoncern som inkluderar plattformarna CAMPADRE, Members och Best of Brands, vilka drivs av en erfaren och kompetent ledning. Under perioden oktober 2020 – september 2021 omsatte BoBG 375 miljoner kronor, varav 85 procent via digitala kanaler. Förvärvet sker med betalning i nyemitterade WRSD-aktier och är villkorat av godkännande från WRSDs extra bolagsstämma. I samband med förvärvet kommer WRSD genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor. Efter genomfört förvärv kommer BoBGs nuvarande aktieägare äga motsvarande 60 procent av de totalt utestående aktierna i den nya gruppen.

Länk till PM