Finansiell kalender

 • 2021-02-28 - Bokslutskommuniké
 • 2021-04-26 - Årsredovisning 2020
 • 2021-05-10 - Q1-rapport
 • 2021-06-23 - Årsstämma 2021
 • 2021-08-10 - Q2-rapport
 • 2021-11-30 - Q3-rapport

Bolagsstämmor

Finansiella rapporter

De tio största aktieägarna per den 21 sept 2021 

 1. Odd Molly International AB (Publ)... 7769718... 52,59%
 2. Christian, Rasmussen... 930990... 6,30%
 3. Textile Innovatie Fonds B.V... 696120... 4,71%
 4. Coöperatieve Social Impact Ventures... 604590... 4,09%
 5. Main Ranch AB... 581080... 3,93%
 6. Ilija Batljan Invest AB (Publ)... 396341... 2,68%
 7. Klosterinvest AB ... 395000... 2,67%
 8. Jonas Michael, Hofgren ... 255840... 1,73%
 9. Consolidate Blue AB... 235140... 1,59%
 10. Bernhard, Von Der Osten-Sacken... 228016... 1,54%

 

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Revisor

Parameter Revision AB (556714-8506), Christian Andersson, ansvarig auktoriserad revisor

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.

Bolagsordning & Registreringsbevis

(Ladda ner Bolagsordning)

(Ladda ner Registreringsbevis)

Workbook

(Ladda ner workbook)

PM - Regulatoriska

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar rapport för det första kvartalet 2021

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2021. När vi blickar tillbaka på väsentliga händelser under kvartalet känner vi kraftig vind i seglen med ett flertal nya produktlanseringar med starka varumärken, bland annat Arket, adidas by Stella McCartney och H&M, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

Idag den 26 april 2021 publicerar We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 

Läs mer..

We aRe SpinDye ingår samarbetsavtal med Gina Tricot

Idag har We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) och Gina Tricot ingått ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan bolagen är en strategisk milstolpe för båda parter.

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Superdry

Idag undertecknade We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) ett samarbetsavtal med Superdry plc. Superdry är ett modemärke med global distribution och mycket ambitiösa hållbarhetsmål - där We aRe SpinDye hoppas kunna spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

Läs mer..

Strategiska investerare förvärvar aktier i We aRe Spin Dye (”WRSD”) av huvudägare

Ilja Batljan, Patrik Tillman, Rutger Arnhult, Stefan Hansson och Erik Björklund förvärvar via bolag 930 990 aktier i WRSD av Christian Rasmussen - huvudägare samt även styrelseordförande i WRSD. Försäljningen genomförs utanför marknaden genom en s.k. block trade till priset 21,50 kronor per aktie.

Läs mer..

PM - Icke regulatoriska

We aRe SpinDye välkomnar ökat fokus på färg i nytt samarbete

Svenska We aRe SpinDye tar med sin unika infärgningsteknik plats i den senaste Innovation Stories-kollektionen, Colour Story från H&M. Detta är en tydlig milstolpe i arbetet med att skapa ett ökat fokus på färg bland modeföretagen och en höjd medvetenhet om de negativa miljöeffekter som uppstår vid färgning av textilier.

Läs mer..

adidas by Stella McCartney - det första globala sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye (”WRSD”)

adidas by Stella McCartney blir det första renodlade sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye och det första plagget lanseras i mitten av mars 2021

Läs mer..

We aRe Spin Dye fortsätter sitt samarbete med H&M Group

We aRe Spin Dye fortsätter sitt samarbete med H&M Group och nästa vecka lanseras ytterligare nya plagg i H&M Womenswear producerade med återvunna fibrer och hållbar infärgning från We aRe Spin Dye.

Läs mer..

We aRe SpinDye® är en av leverantörerna i ARKETs nya sportkollektion

We aRe SpinDye® är återigen aktuella. I och med lanseringen av varumärket ARKETs nya sportkollektion presenterade den svenska leverantören prov på sin resurssnåla infärgningsprocess.

Läs mer..

We aRe Spin Dye presenterar på cleantech-investerardagar

Den 4e och 11 februari intar We aRe SpinDye’s vd Andreas Andrén scenen på två av årets viktiga investerardagar för clean tech-företag.

Läs mer..

We aRe Spin Dye presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020

Stockholm den 3 december 2020

Läs mer..

Teckningsperioden för emission av units i WRSD inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Stockholm den 30 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

Stockholm den 30 November 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) avser att noteras på NGM Nordic SME och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

Stockholm den 30 november 2020    EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN…

Läs mer..

Svenska We aRe SpinDye® gör textilier av återvunna kläder

Det svenska fashion tech-företaget We aRe SpinDye® vill göra infärgningsprocessen av kläder helt miljövänlig. Nu sluter företaget den sista länken för en cirkulär och hållbar textilproduktion när de lanserar en råvara baserad på återvunna kläder.

Läs mer..

Läs alla nyheter på Cision - klicka här

Styrelse

styrelse-medlem
Porträtt och miljöbilder för juristbyrån QAP legal
Christina-2

Christian Rasmussen - Styrelseordförande
Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i WRSD är Christian även styrelseledamot och verkställande direktör i Global Gaming 555 AB, styrelseledamot i Christian Rasmussen AB och C/o Corp. Sthlm AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelsesuppleant i CRMC Stockholm AB och PANACHE Sweden AB.

Christian indirekt äger 930990 aktier i WRSD.

Tillträde: 22 okt 2020

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

 

Dennis Lundquist - Styrelseledamot

Dennis Lundquist har en Master in Commercial and Business Law (MCBL) vid Linköpings Universitet och har arbetat med affärsjuridik under åtta år i olika befattningar (Northlaw Advisors, Eversheds Sutherland) med fokus på privat och publik M&A. Sedan 2018 Partner och VD på Qap Legal.

Dennis är styrelseledamot i WRSD och äger inga aktier i bolaget. Övriga väsentliga uppdrag är Partner och VD på Qap Legal Advisors AB och styrelseledamot i PFC Technology AB (publ).

Tillträde: 23 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Christina Tillman, Styrelseledamot

Christina Tillman är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har bland annat jobbat som VD Odd Molly International AB, VD Gudrun Sjödén AB, Styrelseledamot COOP Sverige, Volati AB, Corem Property Group AB, Grimaldi Industrier AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB

Christina är sedan 2021 styrelseledamot i WRSD och utöver det även styrelseledamot i Volati AB, Corem Property Group AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB, Grimaldi Industrier AB samt tf VD i Hunter Stockholm AB

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav: Christina indirekt äger 197 500 aktier i WRSD via bolag / närstående.

Tillträde: 23 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja