Information om samgåendet med Best of Brands Group

Ladda hem presentation om BoBG

Läs pressmeddelanden som rör samgåendet med Best of Brands Group:

Ladda hem PM

 

Information om förvärvet av Odd Molly

Besök Odd Mollys hemsida.

Alla PM som rör förvärvet av Odd Molly:

2021-06-22

WRSD beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning i samband med förvärvet av Odd Molly Sverige AB

2021-06-01

WRSD och Odd Molly fastslår tillträdesdatum samt ny styrelse föreslås i WRSD

2021-03-26

We aRe Spin Dye förvärvar Odd Mollys modeverksamhet - skapar Nordic Fashion Tech Group

 

Finansiell kalender

 • 2021-02-28 - Bokslutskommuniké
 • 2021-04-26 - Årsredovisning 2020
 • 2021-05-10 - Q1-rapport
 • 2021-06-23 - Årsstämma 2021
 • 2021-08-10 - Q2-rapport
 • 2021-11-26 - Q3-rapport
 • 2022-02-25 - Bokslutskommuniké Januari–december 2021
 • 2022-04-29 - Årsredovisning 2021
 • 2022-05-27 - Delårsrapport Januari–mars 2022
 • 2022-06-17 - Årsstämma

Bolagsstämmor

Finansiella rapporter

De tio största aktieägarna per den 21 sept 2021 

 1. Odd Molly International AB (Publ)... 7769718... 52,59%
 2. Christian, Rasmussen... 930990... 6,30%
 3. Textile Innovatie Fonds B.V... 696120... 4,71%
 4. Coöperatieve Social Impact Ventures... 604590... 4,09%
 5. Main Ranch AB... 581080... 3,93%
 6. Ilija Batljan Invest AB (Publ)... 396341... 2,68%
 7. Klosterinvest AB ... 395000... 2,67%
 8. Jonas Michael, Hofgren ... 255840... 1,73%
 9. Consolidate Blue AB... 235140... 1,59%
 10. Bernhard, Von Der Osten-Sacken... 228016... 1,54%

 

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Revisor

Parameter Revision AB (556714-8506), Christian Andersson, ansvarig auktoriserad revisor

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.

Bolagsordning & Registreringsbevis

(Ladda ner Bolagsordning)

(Ladda ner Registreringsbevis)

Workbook

(Ladda ner workbook)

 

Styrelsen

Gustaf Öhrn. Född 1967. Styrelseordförande sedan 2021.

Gustaf Öhrn har studerat motsvarande en Civilekonomexamen från Stockholm/Uppsala universitet och har bland annat varit anställd hos H&M, VD för J.Lindeberg, VD för Stadium, VD för Åhlens, Styrelseledamot i Acne Studios och styrelseordförande för Soya Concepts A/S. Utöver Gustafs styrelseuppdrag i WRSD är han styrelseordförande i Bygghemma Group AB och styrelseledamot för Baby Björn AB, Eton AB och Brav A/S.

Innehav i WRSD*: 0 aktier

Christian Rasmussen - Styrelseledamot

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Odd Molly Sverige AB, Christian Rasmussen AB, C/o Corp. Sthlm AB, AB Productions AB samt CRMC AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot och VD i Global Gaming och Panache Sweden AB. Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Christian äger indirekt 930990 aktier i WRSD. Tillträde: 22 okt 2020 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

 

Christina Tillman, Styrelseledamot

Christina Tillman är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har bland annat jobbat som VD Odd Molly International AB, VD Gudrun Sjödén AB, Styrelseledamot COOP Sverige, Volati AB, Corem Property Group AB, Grimaldi Industrier AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB

Christina är sedan 2021 styrelseledamot i WRSD och utöver det även styrelseledamot i Volati AB, Corem Property Group AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB, Grimaldi Industrier AB samt tf VD i Hunter Stockholm AB

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav: Christina indirekt äger 197 500 aktier i WRSD via bolag / närstående.

Tillträde: 23 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

.

Dennis Lundquist - Styrelseledamot

Dennis Lundquist har en Master in Commercial and Business Law (MCBL) vid Linköpings Universitet och har arbetat med affärsjuridik under åtta år i olika befattningar (Northlaw Advisors, Eversheds Sutherland) med fokus på privat och publik M&A. Sedan 2018 Partner och VD på Qap Legal.

Dennis är styrelseledamot i WRSD och äger inga aktier i bolaget. Övriga väsentliga uppdrag är Partner och VD på Qap Legal Advisors AB och styrelseledamot i PFC Technology AB (publ).

Tillträde: 23 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

.

Johan Mark, Styrelseledamot

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: CFO Dynamic Code AB. Styrelseledamot Odd Molly International AB (publ).

Tidigare uppdrag: Interim CFO (via bolaget Nobilitarie AB) för Houdini Sportswear AB, Royal Design Group Holding AB, Hummingbird Aviation Services AB, VD samt CFO/COO J.Lindeberg AB, vVD samt CFO Indiska Magasinet AB, CFO Björn Borg AB.

Tillträde: 23 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Pelle Törnberg. Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021.

Pelle har mer än 30 års erfarenhet ifrån olika branscher i styrelser och ledande positioner i publika och privata företag. Han har varit VD och börsnoterat bolag som Modern Times Group och Metro inom Kinnevik samt varit ordförande eller i styrelsen för Tele2, Millicom, Invik, Novax, Bygg Hemma, HBO Nordic och MediaCorp i Singapore. Utöver Pelles styrelseuppdrag i WRSD är han därutöver rådgivare till RedBee/Ericsson och Axel Johnson samt delägare i bland annat Lazarus Industriförvaltnings AB.

Innehav i WRSD*: 6 583 038 aktier.

 

Anna E Öhlin. Född 1985. Styrelseledamot sedan 2021.

Anna E Öhlin är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har tidigare jobbat i fastighetsbranschen på blandat annat Skanska och Randviken Fastigheter samt inom familjeägda bolag. Utöver detta har Anna erfarenhet av modebranschen efter att ha startat eget bolag inom produktion och försäljning av damskor. Anna har erfarenhet från styrelsearbete från ovan nämnda familjeföretag. Utöver Annas styrelseuppdrag i WRSD jobbar hon med expansionsfrågor på Budbee.

Innehav i WRSD*: 1 266 649 aktier.

 

PM - Regulatoriska

We aRe Spin Dye byter namn till MBRS Group och registrerar kvittningsemission samt genomför byte av kortnamn för aktien till ”MBRS”

Bolagsverket har idag registrerat Bolagets nya företagsnamn. Bolagsverket har samma dag registrerat Kvittningsemissionen. I och med registreringen av Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 437 505,29 kronor till totalt 4 062 508,78 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar från 14 772 759 till 36 931 898 aktier.

Läs mer..

We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group AB, inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 18 januari 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ):s, under namnändring till MBRS Group AB ("MBRS Group" eller "Bolaget"), företrädesemission i december 2020.

Läs mer..

Niclas Ekdahl utses till ny VD i We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), har idag beslutat att tillsätta Niclas Ekdahl som VD för Koncernen. Niclas kommer senast från Best of Brands Group där han varit verkställande direktör.

Läs mer..

We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group, fullföljer förvärvet av Best of Brands

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades enhälligt att godkänna Förvärvet av BoBG samt att genomföra kvittningsemission om 22 159 139 aktier till säljarna i BoBG i enlighet med vid bolagsstämman framlagt förslag i samband med förvärvet av BoBG.

Läs mer..

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 december 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) u.n.ä till MBRS Group AB

Vid extra bolagsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB u.n.ä till MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 som ägde rum den 30 december 2021 fattades i huvudsak nedan beslut.

Läs mer..

WRSD: Ny VD utses i Odd Molly

Jennie Högstedt Björk, nuvarande VD i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, har meddelat styrelsen i WRSD att hon efter tio år på Odd Molly, varav drygt tre år som VD, önskar lämna sin position under våren. Till ny VD i Odd Molly har Anna Lönnerstedt utsetts. Anna kommer senast från en tjänst som affärsområdeschef för mode &…

Läs mer..

Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg föreslås som nya styrelseledamöter i WRSD

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) föreslår inför den extra bolagsstämman den 30 december 2021 att Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg väljs in som nya ledamöter i styrelsen.

Läs mer..

WRSD och Kappahl ingår samarbetsavtal

WRSD och Kappahl presenterar idag att bolagen ingått samarbetsavtal. Avtalet lägger en god grund för att påbörja arbetet med att reducera miljöpåverkan från infärgning av textilier vid produktion av Kappahls kommande kollektioner. 

Läs mer..

WRSD och Björn Borg ingår samarbetsavtal

WRSD presenterar idag ett samarbetsavtal mellan de båda bolagen som banar väg för möjligheten att tillsammans minska miljöpåverkan från färgning av textilier vid produktion av Björn Borgs kläder.

Läs mer..

Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

På grund av att delar av informationen fallit ut vid det tidigare utskicket - kommer här en korrigerad version med den kompletta texten till kallelsen: Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Läs mer..

Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Läs mer..

We aRe Spin Dye går samman med Best of Brands Group och genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått avtal om samgående med Best of Brands Europe AB (”BoBG” eller ”Best of Brands Group”) genom förvärv av samtliga aktier i BoBG. Best of Brands Group är en e-handelskoncern som inkluderar plattformarna CAMPADRE, Members och Best of Brands, vilka drivs av en erfaren och…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) redovisar idag delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Det tredje kvartalet innebar en viktig milstolpe i We aRe SpinDyes (WRSD) AB (publ) utveckling då bolaget från den 1 juli 2021 bildat en koncern efter genomfört förvärv av Odd Molly Sverige AB. Odd Molly redovisar kraftig tillväxt och förbättrat resultat under tredje kvartalet.

Läs mer..

WRSD avvecklar Used By International AB

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) har fattat beslut att avveckla verksamheten i Used By International AB (”Used By”) då verksamheten bedöms sakna synergier med övriga modeverksamheten.

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapporten för det andra kvartalet 2021. Ett flertal nya samarbetsavtal, exempelvis Hugo Boss och norska Stokke sticker ut som kvitto på att ett stort spann av varumärken efterfrågar erbjudandet från We aRe SpinDye®, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

We aRe Spin Dye(”WRSD”) får order från H&M på 15 ton garn

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har mottagit en order på 15 ton garn värd knappt 1 MSEK från H&M Menswear genom deras underleverantör Jiafang International Textile (Wuxi) Co., Ltd. Beräknad leverans av ordern är i slutet av Augusti 2021.

Läs mer..

Kommuniké från årsstämma 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Vid årsstämman i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget” eller ”WRSD”), som ägde rum den 23 juni 2021 fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. 

Läs mer..

WRSD beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning i samband med förvärvet av Odd Molly Sverige AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra…

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med norska Stokke As

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det norska varumärket Stokke®. Stokke är ett internationellt varumärke vida känt bland småbarnsföräldrar då deras affärsidé är att tillverka produkter som stärker banden mellan just förälder och barn.

Läs mer..

We aRe Spin Dye signs collaboration agreement with Stokke As

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) has today entered into a collaboration agreement with the Norwegian brand Stokke®. Stokke is an International brand well known among parents of young children, since their mission is to manufacture products that strengthen the bond between parent and child.

Läs mer..

WRSD och Odd Molly fastslår tillträdesdatum samt ny styrelse föreslås i WRSD

We aRe Spin Dye (WRSD) AB publ (”WRSD”) och Odd Molly International AB publ (”OM”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”OMS”). Samtidigt meddelas även förslag till ny styrelse i WRSD.

Läs mer..

Rättelse: saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande -  We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Hugo Boss

Med anledning av att MAR-stämpel saknades i det förra PM:et kommer här en rättelse. We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det internationella och välrenommerade varumärket Hugo Boss.

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Hugo Boss

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det internationella och välrenommerade varumärket Hugo Boss.

Läs mer..

Kallelse till årsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 23 juni 2021.

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar rapport för det första kvartalet 2021

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2021. När vi blickar tillbaka på väsentliga händelser under kvartalet känner vi kraftig vind i seglen med ett flertal nya produktlanseringar med starka varumärken, bland annat Arket, adidas by Stella McCartney och H&M, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

Idag den 26 april 2021 publicerar We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 

Läs mer..

We aRe SpinDye ingår samarbetsavtal med Gina Tricot

Idag har We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) och Gina Tricot ingått ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan bolagen är en strategisk milstolpe för båda parter.

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Superdry

Idag undertecknade We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) ett samarbetsavtal med Superdry plc. Superdry är ett modemärke med global distribution och mycket ambitiösa hållbarhetsmål - där We aRe SpinDye hoppas kunna spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

Läs mer..

Strategiska investerare förvärvar aktier i We aRe Spin Dye (”WRSD”) av huvudägare

Ilja Batljan, Patrik Tillman, Rutger Arnhult, Stefan Hansson och Erik Björklund förvärvar via bolag 930 990 aktier i WRSD av Christian Rasmussen - huvudägare samt även styrelseordförande i WRSD. Försäljningen genomförs utanför marknaden genom en s.k. block trade till priset 21,50 kronor per aktie.

Läs mer..

We aRe Spin Dye förvärvar Odd Mollys modeverksamhet - skapar Nordic Fashion Tech Group

Stockholm den 26 mars 2021 We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”), har idag ingått avtal om förvärv av Odd Molly International AB:s (publ) helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB i vilket Odd Mollys modeverksamhet bedrivs. Bolaget innehåller såväl starka varumärken som kompetens inom bland annat design, inköp och e-handel. Avsikten är att med…

Läs mer..

We aRe Spin Dye: Bokslutskommuniké 2020

We aRe Spin Dye (WRSD) redovisar idag rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2020. ”Covid-19 till trots har vi haft vårt mest framgångsrika år någonsin av lyckade produktsamarbeten.”, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer..

Ytterligare prestigeorder går i produktion hos We aRe Spin Dye

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har glädjen att meddela att idag går en order värd cirka 2,2 MSEK, i produktion . Ordern kommer från ett icke-namngivet större svenskt outdoorföretag och beräknad leverans är slutet av mars 2021.

Läs mer..

We aRe Spin Dye får order från Bergans of Norway

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har idag mottagit en order värd cirka 1,3 MSEK från Bergans of Norway genom deras underleverantör ZKG. Beräknad leverans av ordern är mitten av maj 2021.

Läs mer..

We aRe SpinDye® är en av leverantörerna i ARKETs nya sportkollektion

We aRe SpinDye® är återigen aktuella. I och med lanseringen av varumärket ARKETs nya sportkollektion presenterade den svenska leverantören prov på sin resurssnåla infärgningsprocess.

Läs mer..

We aRe Spin Dyes teckningsoptioner tas upp till handel på NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget”) som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 23 december 2020. Teckningsoptionerna av serie TO1 (”TO1”) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 30 december 2020 och handlas…

Läs mer..

Idag inleds handeln i We aRe Spin Dyes aktier på NGM Nordic SME

Idag, den 22 december 2020, inleds handeln i We aRe Spin Dye (WRSD) AB:s (publ) (”Bolaget”) aktier på NGM Nordic SME. Aktien handlas under kortnamnet ”WRSD” med ISIN-kod SE0015194832.

Läs mer..

We aRe Spin Dye’s unitemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer..

PM - Icke regulatoriska

Gina Tricot och We aRe SpinDye i resurssnålt samarbete

Gina Tricot släpper idag sin första kollektion som har producerats med We aRe SpinDye. Kollektionen är en del av Gina Tricots innovationsprogram Gina Lab. och består av en kappa, skjorta, byxor samt två väskor infärgade med We aRe SpinDye’s metod.

Läs mer..

We aRe SpinDye levererar drastiska resursbesparingar i tillverkningsprocessen med nytt samarbete

We aRe SpinDye tar med sin resursbesparande infärgningsteknik plats i H&M’s senaste Innovation Stories-kollektion, Co-exist

Läs mer..

We aRe SpinDye välkomnar ökat fokus på färg i nytt samarbete

Svenska We aRe SpinDye tar med sin unika infärgningsteknik plats i den senaste Innovation Stories-kollektionen, Colour Story från H&M. Detta är en tydlig milstolpe i arbetet med att skapa ett ökat fokus på färg bland modeföretagen och en höjd medvetenhet om de negativa miljöeffekter som uppstår vid färgning av textilier.

Läs mer..

adidas by Stella McCartney - det första globala sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye (”WRSD”)

adidas by Stella McCartney blir det första renodlade sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye och det första plagget lanseras i mitten av mars 2021

Läs mer..

We aRe Spin Dye fortsätter sitt samarbete med H&M Group

We aRe Spin Dye fortsätter sitt samarbete med H&M Group och nästa vecka lanseras ytterligare nya plagg i H&M Womenswear producerade med återvunna fibrer och hållbar infärgning från We aRe Spin Dye.

Läs mer..

We aRe SpinDye® är en av leverantörerna i ARKETs nya sportkollektion

We aRe SpinDye® är återigen aktuella. I och med lanseringen av varumärket ARKETs nya sportkollektion presenterade den svenska leverantören prov på sin resurssnåla infärgningsprocess.

Läs mer..

We aRe Spin Dye presenterar på cleantech-investerardagar

Den 4e och 11 februari intar We aRe SpinDye’s vd Andreas Andrén scenen på två av årets viktiga investerardagar för clean tech-företag.

Läs mer..

We aRe Spin Dye presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020

Stockholm den 3 december 2020

Läs mer..

Teckningsperioden för emission av units i WRSD inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Stockholm den 30 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

Stockholm den 30 November 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Läs mer..

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) avser att noteras på NGM Nordic SME och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

Stockholm den 30 november 2020    EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN…

Läs mer..

Svenska We aRe SpinDye® gör textilier av återvunna kläder

Det svenska fashion tech-företaget We aRe SpinDye® vill göra infärgningsprocessen av kläder helt miljövänlig. Nu sluter företaget den sista länken för en cirkulär och hållbar textilproduktion när de lanserar en råvara baserad på återvunna kläder.

Läs mer..

Läs alla nyheter på Cision - klicka här