Pressmeddelanden

Läs alla nyheter på Cision - klicka här

We aRe Spin Dyes teckningsoptioner tas upp till handel på NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget”) som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 23 december 2020. Teckningsoptionerna av serie TO1 (”TO1”) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 30 december 2020 och handlas…

Read more

Idag inleds handeln i We aRe Spin Dyes aktier på NGM Nordic SME

Idag, den 22 december 2020, inleds handeln i We aRe Spin Dye (WRSD) AB:s (publ) (”Bolaget”) aktier på NGM Nordic SME. Aktien handlas under kortnamnet ”WRSD” med ISIN-kod SE0015194832.

Read more

We aRe Spin Dye’s unitemission kraftigt övertecknad

We aRe Spin Dye's Vd Andreas Andrén EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Read more

We aRe Spin Dye presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020

Stockholm den 3 december 2020

Read more

Teckningsperioden för emission av units i WRSD inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Stockholm den 30 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Read more

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

Stockholm den 30 November 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE…

Read more

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) avser att noteras på NGM Nordic SME och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

Stockholm den 30 november 2020    EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN…

Read more

Finansiell kalender

Finansiella rapporter

  • 2021-02-28 - Bokslutskommuniké
  • 2021-05-10 - Q1-rapport
  • 2021-04-26 - Årsredovisning 2020
  • 2021-05-26 - Årsstämma 2021
  • 2021-08-10 -  Q2-rapport

Styrelse

styrelse-medlem

Christian Rasmussen - Styrelseordförande
Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i WRSD är Christian även styrelseledamot och verkställande direktör i Global Gaming 555 AB, styrelseledamot i Christian Rasmussen AB och C/o Corp. Sthlm AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelsesuppleant i CRMC Stockholm AB och PANACHE Sweden AB.

styrelse-medlem2

Henrik Santesson - Styrelseledamot
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i WRSD är Henrik även styrelseledamot och verkställande direktör i Funhouse Film AB och Tryfflighet AB och styrelseledamot i bland annat Huliganen AB, Cold Dark Knight AB och Bonny Productions AB. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseordförande i Henrik Santesson AB och uppdrag som styrelseledamot i Angelchat AB och Entrecasteaux AB.

styrelse-medlem3

Camilla Lundin - Styrelseledamot
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i WRSD är Camilla även styrelsesuppleant och verkställande direktör i Qalora Capital AB och Business & Drms AB. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör i Qalora Capital AB.

andreas-500pxl

Andreas Andrén - Styrelseledamot
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör för WRSD har Andreas även uppdrag som styrelseordförande och verkställande direktör i Consolidate Blue AB.

Anmälningssedel

Anmälningssedel for teckning av units i We aRe Spin Dye (WRSD) AB - (ladda ner pdf)

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Revisor

Parameter Revision AB (556714-8506), Christian Andersson, ansvarig auktoriserad revisor

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Bolagsordning & Registreringsbevis

(Ladda ner Bolagsordning)

(Ladda ner Registreringsbevis)

Workbook

(Ladda ner workbook)