Finansiell kalender

  • 2021-02-28 - Bokslutskommuniké
  • 2021-05-10 - Q1-rapport
  • 2021-04-26 - Årsredovisning 2020
  • 2021-05-26 - Årsstämma 2021
  • 2021-08-10 -  Q2-rapport

Finansiella rapporter

Anmälningssedel

Anmälningssedel for teckning av units i We aRe Spin Dye (WRSD) AB - (ladda ner pdf)

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Revisor

Parameter Revision AB (556714-8506), Christian Andersson, ansvarig auktoriserad revisor

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Bolagsordning & Registreringsbevis

(Ladda ner Bolagsordning)

(Ladda ner Registreringsbevis)

Workbook

(Ladda ner workbook)

Aktiekurs (1-Day)

PM - Regulatoriska

We aRe SpinDye ingår samarbetsavtal med Gina Tricot

Idag har We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) och Gina Tricot ingått ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan bolagen är en strategisk milstolpe för båda parter.

Läs mer..

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med Superdry

Idag undertecknade We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) ett samarbetsavtal med Superdry plc. Superdry är ett modemärke med global distribution och mycket ambitiösa hållbarhetsmål - där We aRe SpinDye hoppas kunna spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

Läs mer..

PM - Icke regulatoriska

We aRe SpinDye välkomnar ökat fokus på färg i nytt samarbete

Svenska We aRe SpinDye tar med sin unika infärgningsteknik plats i den senaste Innovation Stories-kollektionen, Colour Story från H&M. Detta är en tydlig milstolpe i arbetet med att skapa ett ökat fokus på färg bland modeföretagen och en höjd medvetenhet om de negativa miljöeffekter som uppstår vid färgning av textilier.

Läs mer..

adidas by Stella McCartney - det första globala sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye (”WRSD”)

adidas by Stella McCartney blir det första renodlade sportvarumärket att använda We aRe Spin Dye och det första plagget lanseras i mitten av mars 2021

Läs mer..

Läs alla nyheter på Cision - klicka här

Styrelse

styrelse-medlem

Christian Rasmussen - Styrelseordförande
Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i WRSD är Christian även styrelseledamot och verkställande direktör i Global Gaming 555 AB, styrelseledamot i Christian Rasmussen AB och C/o Corp. Sthlm AB. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat uppdrag som styrelsesuppleant i CRMC Stockholm AB och PANACHE Sweden AB.

styrelse-medlem2

Henrik Santesson - Styrelseledamot
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i WRSD är Henrik även styrelseledamot och verkställande direktör i Funhouse Film AB och Tryfflighet AB och styrelseledamot i bland annat Huliganen AB, Cold Dark Knight AB och Bonny Productions AB. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseordförande i Henrik Santesson AB och uppdrag som styrelseledamot i Angelchat AB och Entrecasteaux AB.

styrelse-medlem3

Camilla Lundin - Styrelseledamot
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i WRSD är Camilla även styrelsesuppleant och verkställande direktör i Qalora Capital AB och Business & Drms AB. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör i Qalora Capital AB.

andreas-500pxl

Andreas Andrén - Styrelseledamot
Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör för WRSD har Andreas även uppdrag som styrelseordförande och verkställande direktör i Consolidate Blue AB.