MBRS Group avyttrar Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye

MBRS Group AB (Publ), har ingått avtal om att avyttra sin Fashion Tech-verksamhet We aRe SpinDye AB till Agenture Apparel Limited i Hong Kong. Köpeskillingen utgörs främst av en tilläggsköpeskilling som är baserad på WRSDs förväntade finansiella utveckling under 2024, vilken MBRS bedömer ha potential att uppgå till ett signifikant belopp. Avyttringen är ett resultat av de makroekonomiska effekter som bland annat pandemin och kriget i Ukraina medfört, som kraftigt påverkat efterfrågan på bolagets teknologi. Bolaget erbjuder en hållbar infärgningsteknik, vilket ligger helt i linje med modeindustrins ambition att minska sitt miljömässiga avtryck. Under de två senaste två åren har bolaget ingått ett flertal uppmärksammade samarbetsavtal, men förutsättningarna på marknaden är idag inte de rätta för att kunna fortsätta utveckla bolaget i den takt som förväntas.

- Vi kan bara konstatera att de senaste två årens turbulens på marknaderna har inneburit att bolagets kunder varit tvingade att nedprioritera hållbarhet, vilket resulterat i att de samarbeten bolaget inlett inte burit den frukt vi hoppats på. Agenture har med sitt geografiska läge och breda nätverk andra förutsättningar att kapitalisera på bolagets resursbesparande teknik, säger VD Andreas Andrén.

Agenture Apparel är sedan många år en leverantör till WRSD, vilket skapar goda förutsättningar för att de nya ägarna snabbt ska kunna förstå och möta kundernas behov. MBRS har utvärderat olika alternativ och funnit de bästa förutsättningarna för både kunder och anställda i Agenture Apparel.

Avyttringen av WRSD kommer inte att påverka koncernens finansiella ställning i någon större utsträckning, då bolagets storlek i förhållande till koncernen inte är signifikant.

För vidare information, vänligen kontakta

Claes Jonson, ordförande MBRS Group AB, 0705-812549

Andreas Andrén, VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom hela värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50