MBRS Groups dotterbolag Odd Molly har ansökt om planförhandling

MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Molly Sverige AB har idag lämnat in en ansökan om planförhandling till Stockholms tingsrätt. I samband med detta har bolaget även ansökt om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen. 

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén,  tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april kl. 13:15 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".