Ytterligare prestigeorder går i produktion hos We aRe Spin Dye

 - Vi är som alltid stolta och nöjda över att få leverera till återkommande kunder, namngivna eller inte, och det faktum att vi får förnyat förtroende i kombination med att vi i övrigt ser en ökad efterfrågan tar vi som ett kvitto på att det vi gör är rätt säger WRSD:s VD Andreas Andrén
 

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.30 CET den 25 Februari 2021.