We aRe Spin Dye presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“SpinDye” eller “Bolaget”) presenterade på den Stora Aktiedagen i Stockholm den 2 december 2020. Eventet hölls digitalt och var Bolagets första offentliga presentation som publikt bolag inför notering på NGM Nordic SME.

Presentationen finns tillgänglig på följande länk: https://youtu.be/RC2BP7eC8BQ

 

För ytterligare information

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), [email protected], +46 736 79 14 75

Om WRSD
Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.