We aRe SpinDye levererar drastiska resursbesparingar i tillverkningsprocessen med nytt samarbete

We aRe SpinDye levererar återigen vatten och miljöbesparande teknik till den senaste Innovation Stories -kollektionen från H&M, denna gång heter den Co-exist. Vatten är en grundförutsättning för allt liv på vår planet och tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet och prioriteras högt i de Globala Målen 2030. Med ökande C02 utsläpp och temperaturhöjningar som följd går vi dessutom mot dramatiska effekter på den biologiska mångfalden.

Användandet av We aRe SpinDye’s teknik bidrar till att sänka både vattenkonsumtionen och utsläppen av CO2 vilket i sin tur leder till lägre påverkan på världens ekosystem och skapar förutsättningar för vår samexistens med naturen.

Upp till 24% av ett plaggs hela klimatavtryck uppstår vid infärgning. We aRe SpinDye’s teknik kan drastiskt reducera förbrukningen av jordens resurser i textilproduktion. I snitt är reduktionen av vatten -75%, kemikalier -90% och energiåtgång och Co2-utsläpp -30%

Bara under ett år använder klädindustrin 9 miljarder kubikmeter vatten (vilket är i nivå med det årliga behovet* för hela vår planets befolkning) och 168 miljoner ton processkemikalier för att färga tyg. Nu hoppas We aRe SpinDye att fler aktörer i branschen ska uppmärksamma de sätt som finns tillgängliga när det kommer till resurssnålt infärgningsförfarande och snabbt implementera denna teknik i sin produktion.

– Den enorma resursåtgången i infärgningsprocessen är ett globalt problem som måste uppmärksammas på bred front. Det är därför inspirerande att få jobba med stora varumärken och en organisation lyhörd för spetskompetens samtidigt som man visar villighet att samarbeta för att nå gemensamma mål, säger Andreas Andrén, vd på We aRe SpinDye.

Kontakta oss för ytterligare information:

Andreas Andrén, vd We aRe SpinDye®

Mail: [email protected]

Telefon: +46(0)736791475

- - -

Om WeaRe Spin Dye

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sinmiljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning avsyntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin ett enkelt och användarvänligt sätt.

*) Behovet av färskvatten beräknas till 3,5 liter per person/dag.

- - -

Här kan du hämta hem produkt och lookbook-bilder från Co Exist-kollektionen från H&M

https://about.hm.com/gallery/fashion.html