We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar rapport för det första kvartalet 2021

Vi är enormt glada och känner oss stärkta av att ett av världens största modehus skapat en kollektion med tydligt fokus på infärgning och där We aRe SpinDye erbjöds en given plats i kollektionen. Under mars månad lanserade H&M denna Innovation Stories kollektion – Colour Story.

Under kvartalet har bolagets framgångar bland annat resulterat i att samarbetsavtal ingåtts med brittiska Superdry och svenska Gina Tricot. Avtalen har lagt grunden för långsiktig implementering av We aRe SpinDye-färgade material i de båda bolagens kollektioner samt garanterar exponering av We aRe Spin Dye som varumärke globalt.

Alla ovanstående positiva nyheter till trots var ändå den största händelsen under kvartalet att WRSD ingått avtal att förvärva Odd Molly Sverige AB genom en kvittningsemission och därmed skapa en ny mode och tech grupp. Skapandet av gruppen möjliggör att framåt förvärva både tech-lösningar och modeföretag med innovativa affärsmodeller. Vinsterna av att driva hållbarhet i textil och modeindustrin med en gemensam agenda bedöms som mycket stora.

Översikt perioden januari till mars 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 131 450 ( 2 011 071) 

• Rörelseresultatet uppgick till – 1 980 595 (-1 119 663) 

• Resultatet efter skatt uppgick – 2 104 268 ( – 1 289 205)

• Resultat per aktie före utspädning – 0,28 (- 0,16)

• Resultat per aktie efter utspädning – 0,28 (-0,16)

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020 

 

Notera

Denna information är sådan som We aRe Spin Dye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 Maj 2021 kl. 08.30 CET. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Andrén, vd We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), [email protected], +46 736 79 14 75.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

 

Om We aRe Spin Dye

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.