We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 publiceras härmed samt finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.spindye.com/investor-relations/

Denna information är sådan information som We aRe Spin Dye AB (WRSD) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 21:00 CEST.

För ytterligare information kontakta Andreas Andrén, vd: +46(0)73 679 14 75

We aRe Spin Dye AB, Helio, Hornsbruksgatan 23b, 117 34, Stockholm

www.spindye.com