Idag inleds handeln i We aRe Spin Dyes aktier på NGM Nordic SME

Nyemission av units inför notering

Bolagets unitemission om 24,15 MSEK som genomfördes i början av december 2020 tecknades till totalt cirka 81 MSEK (vilket motsvarar en teckningsgrad om totalt cirka 335,51 %). Bolaget tillfördes genom emissionen omkring 1 000 nya aktieägare. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 7 003 041. Teckningsoptionerna som innefattas av erbjudandet om teckning av units kommer att levereras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer Bolaget även ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna.

För ytterligare information

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), [email protected], +46 736 79 14 75

Om WRSD

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

 

www.spindye.com
 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.