Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg föreslås som nya styrelseledamöter i WRSD

Gustaf Öhrn har studerat till civilekonom vid Stockholms och Uppsala universitet och har tidigare innehaft ledande befattningar inom detaljhandeln såsom VD på J.Lindeberg, Stadium och Åhléns. Gustaf Öhrn innehar vidare pågående uppdrag som styrelseordförande i Best of Brands Europe AB med dotterbolag och BGH Group AB samt som styrelseledamot i bl.a. BabyBjörn AB, Eton AB och Brav A/S.

Anna E Öhlin är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat i fastighetsbranschen på bland annat Skanska och Randviken Fastigheter samt inom ett fåtal familjeägda bolag. Utöver fastighetsbranschen har Anna erfarenhet från modebranschen efter att ha bedrivit verksamhet inom produktion och försäljning av damskor genom bolaget Heelow AB som hon också grundat. För närvarande arbetar Anna med expansionsfrågor på Budbee. Anna E Öhlin innehar vidare pågående uppdrag som styrelseledamot i bl.a. Maskinaktiebolaget Värm-Dal, Transportteknik i Nybro Aktiebolag, Starketorp AB och Värmdal Recycling Machines AB.

Per Thörnberg har mer än 30 års erfarenhet från styrelsearbete och i roller som ledande befattningshavare i såväl privata som publika företag. Per har exempelvis innehaft rollen som VD på Modern Times Group (MTG) och på Metro inom Kinnevik-koncernen. Per Törnberg innehar vidare pågående uppdrag som styrelseordförande i Klinga Logistikpark Holding AB med dotterbolag samt som styrelseledamot i bl.a. Best of Brands Europe AB med dotterbolag, Mannax AB, NovAx AB, BKI Investment AB, Cellcomb AB, Körkortsjakten AB, etc. Per agerar härutöver även som extern rådgivare till RedBee/Ericsson och Axel Johnson.

Närmare detaljer beträffande övriga förslag till bolagsstämman framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut som har publicerats på bolagets webbplats.

Denna information är sådan information som We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 19.30 CET.

Kontakta oss för ytterligare information

Andreas Andrén, vd We aRe SpinDye®

Mail: [email protected]

Telefon: +46(0)736791475