We aRe Spin Dye: Bokslutskommuniké 2020

Utvalda delar av rapporten återfinns nedan. Rapporten i sin helhet är bifogad, samt finns att hämta på bolagets hemsida. Se länk nedan.

 

Översikt perioden oktober till december

  • Nettoomsättningen uppgick till 707 841 (-500 353)

  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 847 445 (-3 078 443)

  • Resultatet efter skatt uppgick -4 055 169 ( -3 142 545)

  • Resultat per aktie före utspädning -0,95 (-0,76)
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,55 (-0,44)

Översikt perioden januari till december

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 577 410 (18 178 221).

  • Rörelseresultatet uppgick till -7 076 427 (-8 327 288).

  • Resultatet efter skatt uppgick -7 532 486 (-8 865 399).

  • Resultat per aktie före utspädning -1,739 (-2,046)

  • Resultat per aktie efter utspädning -1,011 (-1,190)
 

Vd ord

Med ett turbulent 2020 i ryggen, där hela modebranschen såg en kraftigt minskad försäljning, blev det naturligt för oss att fokusera på kostnader och förbereda bolaget på en comeback till normala nivåer efter pandemin. 

Covid-19 till trots har vi haft vårt mest framgångsrika år någonsin av lyckade produktsamarbeten. Under det fjärde kvartalet presenterades samarbeten med NOAH NYC x Timex, efterföljt av anrika Tiger of Sweden samt H&M och deras Conscious Exclusive-kollektion. De starka produktlanseringar vi presenterade under det fjärde kvartalet resulterade i flera publiceringar  i ledande internationell mode- och finanspress. Intresset för vårt erbjudande och varumärke har efter det nått helt nya nivåer och vi blir kontaktade nästintill dagligen av globala varumärken som vill jobba med oss. 

 

Ladda ner We aRe SpinDye's bokslutskommuniké.
 

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:15 CET den 28 Februari 2021.