We aRe Spin Dyes teckningsoptioner tas upp till handel på NGM Nordic SME

Teckningsoptionerna

Teckningsoptionerna TO1 som innefattades i erbjudandet om teckning av units, i början av december 2020, har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget har erhållit godkännande av NGM om upptagande av TO1 till handel. Första dag för handel är beräknad till den 30 december 2020.

En (1) teckningsoption TO1 medför rätt att under perioden från och med den 1 februari 2022 till och med den 15 februari 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolaget under tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 10,50 kronor och högst 15,75 kronor. Det totala antalet teckningsoptioner TO1 uppgår till 766 667.

För ytterligare information

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), [email protected], +46 736 79 14 75

Om WRSD

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.