Strategiska investerare förvärvar aktier i We aRe Spin Dye (”WRSD”) av huvudägare

Christian Rasmussen kommer efter försäljningen fortsatt att äga 930 990 aktier i WRSD vilket motsvarar 13,29 procent av såväl utstående aktier som röster i bolaget. Även efter transaktionen kvarstår Christian Rasmussen därmed som storägare i WRSD.

Christian Rasmussen kommenterar försäljningen ”WRSD har sedan noteringen visat att det råder stor efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster från flera välrenommerade och branschledande klädvarumärken. Jag är i allra högsta grad långsiktig i WRSD men att få in den här typen av ägare med deras kontaktnät och erfarenhet  är inte en chans som kommer varje dag. Syftet med aktieförsäljningen är därmed att stärka och bredda ägarbasen i WRSD med strategiska, namnkunniga och kapitalstarka investerare som kan stötta bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”. Patrik Tillman kommenterar affären ”Vi har ju nyligen lärt känna bolaget och dess företrädare och tycker verkligen om det vi har sett. Det är ett mycket spännande bolag och snart en del i en ny företagsgrupp med hållbarhetsfokus som vi ser fram emot att få vara med och se växa fram.”

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.30 CET 26 mars