Valberedning utsedd i MBRS Group inför årsstämma 2023

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvoden till styrelseledamöter och revisor samt regler för valberedningen inför nästkommande årsstämma.

I enlighet med riktlinjerna för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022 ska Bolagets valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget som önskar delta i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 består av följande personer:

  • Per Törnberg, utsedd av Mannax AB
  • Tore Schiötz, utsedd av Contango Ventures II AS
  • Göran Härstedt, utsedd av Härstedt & Jansson Invest AB
  • Clas Jonson, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras äga rum den 25 maj 2023 samt på Bolagets webbplats.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Göran Härstedt via e-post: [email protected]. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag skickas in senast den 1 april 2023.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Jonson, ordförande MBRS Group, tfn: 0705-812549

Andreas Andrén, VD MBRS Group, tfn: 0736-791475

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0)8 503 015 50.