WRSD och Kappahl ingår samarbetsavtal

WRSD har under lång tid belyst vikten av att inleda samarbeten med klädvarumärken som producerar stora volymer. Det är vid den typen av samarbeten det bedömts finnas möjlighet att göra störst skillnad med bolagets miljöbesparande teknik. Kappahl passar väl in den strategin och bolagen har idag kommit överens om ett första inledande samarbete samt påbörjat analysarbete för en bredare implementering av WRSDs hållbara process i produktionen av Kappahls kollektioner.

  • Det känns fantastiskt att idag kunna presentera nyheten om ett samarbete mellan Kappahl och WRSD. Kappahl har en mycket tydlig hållbarhetsstrategi och är ett av de företag som konsekvent lyfter frågan om en omställning till hållbar textil produktionsprocess. 80% av ett plaggs klimatavtryck uppstår i tillverkningsprocessen* och det är i dessa steg som WRSDs process reducerar påverkan på miljön, säger Andreas Andrén, VD på We aRe SpinDye.

Kappahls bild av en hållbar framtid innebär att människans behov av kläder är i balans med belastningen på miljön. Kappahl har tagit fram en klimatstrategi som är affärsmässigt realistisk och väl förankrad i modekedjans ambitiösa tillväxtplan. Den är samtidigt miljömässigt realistisk eftersom den ligger i linje med Parisavtalet.
Kappahls mål är att halvera sin absoluta klimatpåverkan till år 2030 i hela värdekedjan. Som ett led i detta arbetar Kappahl för att pröva och bidra till att utveckla nya, mer resurseffektiva metoder för att kunna producera varor med lägre klimatpåverkan. Samarbetet med WRSD är ett sådant steg.

  • We aRe SpinDye med deras resurssnåla infärgningsmetod, transparenta process och tydliga varumärke ligger i linje med de strategiska beslut gällande hållbarhet som vi har tagit inom Kappahl. Vi behöver belysa alla delar av den textila produktionen och infärgningen är det steg som enskilt är det mest resurskrävande i ett plaggs hela livstid. Det samarbete vi nu lägger grunden för passar väl i Kappahls framtida ambitioner inom hållbarhet, säger Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl.

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson, för offentliggörande kl. 08.30 CET den 13 December 2021

Kontakta oss för ytterligare information

Andreas Andrén, vd We aRe SpinDye®

Mail: [email protected]

Telefon: +46(0)736791475

För mer information om Kappahl
Charlotte Högberg, kommunikationschef Kappahl

Mail: [email protected]

Tel: +46(0)704715631

Om We aRe Spin Dye (WRSD)

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Om Kappahl

Kappahl finns till för att hylla mångfalden i vardagen. Modekedjan vill bidra till att förändra synen på mode och bredda definitionen av mångfald till att inkludera många olika sätt att leva – som ger alla friheten att vara sitt sanna jag, alltid.

Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 370 Kappahl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Storbritannien. 

Kappahl-teamet består av 4000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder med olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Den gemensamma drivkraften är att erbjuda mode som passar livet för många människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 70% av sortimentet producerat i mer hållbara material. Målet är att 100% ska vara producerade i mer hållbara material senast år 2025. 

Kappahls framsteg mot klimatmålet och övriga hållbarhetsarbete kan man följa i den årliga hållbarhetsrapporten.

Mer information på www.kappahl.se

*Källa: Mistra Future Fashion Report url: http://mistrafuturefashion.com/sv/6454-2/