We aRe Spin Dye byter namn till MBRS Group och registrerar kvittningsemission samt genomför byte av kortnamn för aktien till ”MBRS”

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades om byte av företagsnamn från We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”). Vid samma bolagsstämma beslutades vidare om kvittningsemission om 22 159 139 aktier i enlighet med vid bolagsstämman framlagt förslag i samband med förvärvet av Best of Brands Europe AB (”Förvärvet” respektive ”Kvittningsemissionen”). Ytterligare information om Förvärvet och Kvittningsemissionen framgår av kommunikén från extra bolagsstämman.

Bolagsverket har idag registrerat Bolagets nya företagsnamn. Bolagsverket har samma dag registrerat Kvittningsemissionen. I och med registreringen av Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 437 505,29 kronor till totalt 4 062 508,78 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar från 14 772 759 till 36 931 898 aktier.

MBRS aktie, som är noterad på NGM Nordic SME, kommer från och med den 24 januari 2022 att handlas under kortnamnet "MBRS". Sista dag för handel under det tidigare kortnamnet "WRSD" blir således den 21 januari 2022. ISIN-koden kommer vara oförändrad vid bytet av kortnamn. Detta är ett rent administrativt ärende och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

MBRS har genomgått en transformerande resa under 2021 genom förvärven av Odd Mollys modeverksamhet samt Best of Brands Group. Bolaget har genom förvärven adderat flera egna väletablerade varumärken kombinerat med starka digitala distributionsplattformar. De nya förvärvade bolagen tillför Bolaget stora värden och det finns stor potential att utvinna både intäkts- och kostnadssynergier. Sammanslagningen skapar en ledande nordisk e-handelsaktör kombinerat med Bolagets affärsområde Fashion Tech. Bolaget är väl positionerat för att driva fortsatt tillväxt, både organiskt och via förvärv och ser goda möjligheter i att ta en ledande roll i en fortsatt konsolidering i Norden.

Namnbytet är ett naturligt steg i bolagets strategi att expandera verksamheten vilket skett genom betydande förvärv under senare tid vilket har ökat koncernens omsättning och storlek kraftigt samt breddat bolagets affär. Bolaget har idag tre tydliga affärsområden inklusive egna varumärken, distribution samt vårt affärsområde Fashion Tech som kompletterar varandra mycket väl”, säger Gustav Öhrn, styrelseordförande i Bolaget.

För helåret 2020 omsatte Bolaget ca 12 MSEK vilket kan jämföras med 428 MSEK som den nya gruppens underliggande verksamheter omsatte under de första 9 månaderna 2021”, fortsätter Gustav Öhrn.

För ytterligare information kontakta

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)70 721 85 25

Bolagets Mentor på NGM Nordic SME är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Om MBRS Group

MBRS Group (fd WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 – september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbeta genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern ”WRSD” (under namnändring till ”MBRS”).